+66 0539 42960
+66 0539 42988

โครงการแลกเปลี่ยน Kristianstad University Autumn 2022

Image Description

By Administrator

2022-03-22 13:51:15 | 3 months ago
ประชาสัมพันธ์  ขอเชิญชวนนักศึกษาระดับป.ตรีที่สนใจ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ Kristianstad University ประเทศสวีเดน ประจำภาคการศึกษา Autumn 2022 นักศึกษาที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารด้านล่าง ทั้งนี้ สามารถส่งเอกสารการสมัครที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์ฯ ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2565Share: