+66 0539 42960
+66 0539 42988

โครงการแลกเปลี่ยน Kansai University Fall 2022

Image Description

By Administrator

2022-04-01 15:11:13 | 2 months ago

ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครนศ. ระดับป.ตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Kansai University Fall 2022 ประเทศญี่ปุ่น นศ. ที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งเอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์ฯ ผ่านทางอีเมล์ supheerutai.b@cmu.ac.th ภายในวันที่ 7 เมษายน 2565
Share: