+66 0539 42960
+66 0539 42988

โครงการแลกเปลี่ยน National Taiwan Normal University

Image Description

By Administrator

2022-04-01 15:17:34 | 2 months ago

ประชาสัมพันธ์ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Fall Semester 2022 ณ National Taiwan Normal University ประเทศไต้หวัน ระหว่างเดือนกันยายน 65 - มกราคม 66 นักศึกษาที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเอกสารด้านล่าง และสามารถส่งเอกสารการสมัครมายัง หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์ฯ อีเมล์ supheerutai.b@cmu.ac.th ภายในวันที่ 21 เมษายน 2565
Share: