+66 0539 42960
+66 0539 42988

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Sungshin Women's University

Image Description

By Administrator

2022-04-21 15:33:16 | 2 months ago

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ  Sungshin Women's University ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี  ประจำภาคการศึกษา Fall semester 2022 ระหว่างเดือนกันยายน - ธันวาคม 2565 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องตามไฟล์ด้านล่าง  หมดเขตส่งเอกสารการสมัครที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์ฯ ภายในวันที่ 26 เมษายน 2565
Share: