+66 0539 42960
+66 0539 42988

โครงการแลกเปลี่ยน KMOU Incoming General Exchange Program 2022-2023


Image Description

By Administrator

2022-04-22 09:51:32 | 2 months ago

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ  ณ National Korea & Ocean University (KMOU) ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี  ประจำภาคการศึกษา Fall semester 2022 ทั้งนี้ผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดสามารถขอรับทุนการศึกษา GKS Scholarship ได้

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องตามไฟล์ด้านล่าง  หมดเขตส่งเอกสารการสมัครที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์ฯ ภายในวันที่ 5 เมษายน 2565
Share: