+66 0539 42960
+66 0539 42988

โครงการแลกเปลี่ยน CUC Summer Program 2022

Image Description

By Administrator

2022-05-02 10:57:25 | 1 month ago

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน CUC Summer Program 2022 ณ Chiba University of Commerce ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 17 - 26 สิงหาคม 2565 โดยนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการสนับสนุนด้านที่พักและอาหาร (ไม่รวมอาหารในวันหยุด) แต่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วยตนเอง ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามไฟล์ด้านล่าง และส่งเอกสารการสมัครมายังหน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์ฯ ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 65
Share: