+66 0539 42960
+66 0539 42988

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษาผู้ช่วยงานอาจารย์/สำนักงานคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564


Image Description

By Administrator

2021-09-16 14:32:02 | 9 months ago
นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความประสงค์ในการเป็นผู้ช่วยงานอาจารย์/สำนักงานคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สามารถยื่นสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน - 1 ตุลาคม 2564 ในระบบออนไลน์ที่ https://cmu.to/qU4AGShare:

ประกาศการรับสมัครทุนนักศึกษาช่วยงาน 2.64.pdf


Size: 65.77 kB

ดาวน์โหลด