+66 0539 42960
+66 0539 42988

ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ประเภททุนด้านนวัตกรรม (Startup-Social Enterprise)


Image Description

By Administrator

2021-12-02 13:15:29 | 6 months ago
นักศึกษาสามารถกรอกใบสมัครและแบบคัดกรองขอรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ประเภททุนด้านนวัตกรรม (Startup-Social Enterprise) ทาง https://forms.office.com/r/Hm72nMmqun ที่ Facebook Fan Page งานบริการการศึกษาและหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา Pol-sci มช. ในระหว่างวันที่ 3 - 17 ธันวาคม 2564Share:

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี.pdf


Size: 101.56 kB

ดาวน์โหลด