+66 0539 42960
+66 0539 42988

ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาผู้ช่วยงานอาจารย์/สำนักงานคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

Image Description

By Administrator

2022-03-30 08:32:53 | 2 months ago
1. คุณสมบัติของผู้รับทุนการศึกษา
  • เป็นนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 - 4 และลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
  • เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี
  • มีเวลาว่างสามารถช่วยเหลืองานอาจารย์/สำนักงานคณะฯ ได้ตามที่กำหนด
  • มีทักษะทางคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ/หรือโปรแกรมอื่น ๆ เช่น โปรแกรมตกแต่งภาพ โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ

2. เงื่อนไข
เมื่อได้รับทุนการศึกษาแล้วจะต้องช่วยเหลืองานเป็นผู้ช่วยงานอาจารย์/สำนักงานคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 120 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา หรือตามที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่ของอาจารย์/สำนักงานคณะรัฐศาสตร์ฯ อย่างเหมาะสมและเพียงพอ โดยมีระยะเวลาปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 ตุลาคม 2565

3. กำหนดการรับสมัคร
วันที่ 1 - 30 เมษายน 2565 ในระบบออนไลน์ที่ https://cmu.to/OM7tc

4. กำหนดวันประกาศผลการพิจารณาทุนการศึกษา
ภายในเดือนพฤษภาคม 2565 ทาง www.pol.cmu.ac.thShare:

ประกาศการรับสมัครนักศึกษาผู้ช่วยงานอาจารย์.pdf


Size: 73.27 kB

ดาวน์โหลด