+66 0539 42960
+66 0539 42988

ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา


Image Description

By Administrator

2022-05-12 10:05:41 | 1 month ago

แนวทางการเข้ารับการสัมภาษณ์กับคณะกรรมการในวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น.  

ผ่านรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting ID: 919 3192 3825 

----------------------------------- 

  1. ให้นักศึกษาเข้าระบบ Zoom Meeting เวลา 13.00 น.  
  2. ให้นักศึกษาเปลี่ยนชื่อ Zoom Meeting ของนักศึกษาเป็น ลำดับที่ – ต่อด้วยชื่อ นามสกุล  ตัวอย่างเช่น 1 - 62191xxx – เกตุดาว  หลงลืม  
  3. เมื่อเข้ามาในโปรแกรม Zoom Meeting แล้วนักศึกษาจะอยู่ใน Waiting Room เพื่อรอเข้ารับการสัมภาษณ์ตามลำดับที่แนบ โดยจะมี Host เป็นผู้อนุญาตให้นักศึกษาเข้าห้อง Zoom Meeting ทีละคน 
  4. เมื่อเข้า Zoom Meeting สัมภาษณ์กับคณะกรรมการฯ ให้นักศึกษาแนะนำตัวเองและเล่าสภาพปัญหาที่ครอบครัวประสบอยู่ 
  5. ให้นักศึกษาเล่าเหตุผลความจำเป็นของนักศึกษาที่มาขอรับทุนการศึกษา 
  6. ตอบคำถามเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการฯ สัมภาษณ์ 
  7. เมื่อเสร็จสิ้นการสัมภาษณ์ ให้นักศึกษาออกจากโปรแกรม Zoom Meeting ได้ 
  8. คณะกรรมการจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา ภายในเดือนพฤษภาคม 2565 และให้กรอกเอกสารใบเสร็จรับเงินและกรอกเลขบัญชีโอนเงินทุนการศึกษาต่อไป Share:

รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี.pdf


Size: 88.70 kB

ดาวน์โหลด