+66 0539 42960
+66 0539 42988

ื์ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานสัก คณะรัฐศาสตร์ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


Image Description

By Administrator

2020-04-07 22:32:44 | 2 years ago

Share:

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง คก.ปรับปรุงภูมิทัศน์ลานสัก e-bidding.pdf


Size: 1.04 MB

ดาวน์โหลด