+66 0539 42960
+66 0539 42988

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานสัก คณะรัฐศาสตร์ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


Image Description

By Administrator

2020-04-21 11:04:31 | 2 years agoShare:

ประกาศราคาจ้างก่อสร้าง คก.ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานสัก e-bidding.pdf


Size: 793.00 kB

ดาวน์โหลด