+66 0539 42960
+66 0539 42988

ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องเรียน PSB1202 เป็นห้องศูนย์นวัตกรรมรัฐศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


Image Description

By Administrator

2020-05-22 14:40:38 | 2 years ago

Share:

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง คก.ปรับปรุงห้องศูนย์นวัตกรรมรัฐศาสตร์.pdf


Size: 773.68 kB

ดาวน์โหลด

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง คก.ปรับปรุงห้องศูนย์นวัตกรรมรัฐศาสตร์.pdf


Size: 773.68 kB

ดาวน์โหลด