+66 0539 42960
+66 0539 42988

**ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องเรียน PSB1202 เป็นห้องศูนย์นวัตกรรมรัฐศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)**


Image Description

By Administrator

2020-05-28 13:12:44 | 2 years ago

Share:

ประกาศประกวดราคาก่อสร้าง คก. ปรับปรุงห้องศูนย์นวัตกรรม.pdf


Size: 781.28 kB

ดาวน์โหลด