+66 0539 42960
+66 0539 42988

ประกาศคณะรัฐศาสตร์ฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทาสีแผงกันแดดด้านหน้าอาคารคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนกส์ (e-bidding)


Image Description

By Administrator

2021-09-02 14:43:58 | 9 months ago

Share:

เผยแพร่-ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง คก.งานทาสี.pdf


Size: 1.23 MB

ดาวน์โหลด