+66 0539 42960
+66 0539 42988

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดและดูแลภูมิทัศน์คณะรัฐศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


Image Description

By Administrator

2021-09-28 09:30:51 | 8 months ago

Share: