+66 0539 42960
+66 0539 42988

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการทาสี ปรับปรุงพื้นที่เรียนรู้สำหรับนักศึกษา และปรับปรุงห้องประชุม 1 อาคารคณะรัฐศาสตร์ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


Image Description

By Administrator

2019-07-31 16:40:46 | 2 years ago

Share: