+66 0539 42960
+66 0539 42988

ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


Image Description

By Administrator

2019-08-13 14:21:24 | 2 years ago

Share: