+66 0539 42960
+66 0539 42988

ประกาศราคาจ้างเหมาทำความสะอาดคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


Image Description

By Administrator

2019-08-20 15:51:57 | 2 years ago

Share:

ประกาศราคาจ้างเหมาทำความสะอาดคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf


Size: 1.33 MB

ดาวน์โหลด