+66 0539 42960
+66 0539 42988

ประกาศผลผู้ชนะการจ้างออกแบบ โครงการปรับปรุงพื้นที่ชั้น 2 อาคารคณะรัฐศาสตร์ฯ หน้าห้อง PSB1201 เป็นห้องประชุมขนาดเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


Image Description

By Administrator

2021-05-20 15:52:30 | 1 year ago

Share:

ประกาศผลผู้ชนะการจ้างออกแบบ คก.ปรับปรุงพื้นที่หน้าห้อง PSB1201.pdf


Size: 43.70 kB

ดาวน์โหลด