+66 0539 42960
+66 0539 42988

 

 

ผลการจ้างเหมาผลิตกระเป๋าผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการจ้างเหมาผลิตกระเป๋าผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านรายละเอียด...