+66 0539 42960
+66 0539 42988

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทาสีแผงกันแดดด้านหน้าอาคารคณะรัฐศาสตร์ฯ


Image Description

By Administrator

2021-08-26 17:30:46 | 9 months ago

Share:

ร่างเอกสารประกาศประกวดราคา คก. งานทาสีแผง.pdf


Size: 1.20 MB

ดาวน์โหลด