+66 0539 42960
+66 0539 42988

นำเสนอข้อมูลหลักสูตรอบรมระยะสั้นรูปแบบการศึกษาตลอดชีวิตหลักสูตร “Global Citizenship” ณ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

Image Description

By Administrator

2022-02-28 09:23:15 | 3 months ago
ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร เพ็ญสูตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณาจารย์ และบุคลากรคณะรัฐศาสตร์ฯ ได้เข้าพบ นายมงคล กาเหว่า ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณะครู และตัวแทนนักเรียนจากแผนการเรียนอังกฤษ-ไทย-สังคม ณ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำเสนอข้อมูลหลักสูตรอบรมระยะสั้นรูปแบบการศึกษาตลอดชีวิตหลักสูตร “Global Citizenship” ของคณะรัฐศาสตร์ฯ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ต้องการเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่Share:

Image description

IMG01.JPG

1.03 MB

Image description

IMG02.JPG

1.14 MB

Image description

IMG03.JPG

955.45 kB

Image description

IMG04.JPG

0.97 MB

Image description

IMG05.JPG

896.89 kB

Image description

IMG06.JPG

0.96 MB

Image description

IMG07.JPG

964.66 kB

Image description

IMG08.JPG

934.04 kB

Image description

IMG09.JPG

1.10 MB

Image description

IMG10.JPG

0.98 MB

Image description

IMG11.JPG

1.01 MB

Image description

IMG12.JPG

885.79 kB

Image description

IMG13.JPG

1.00 MB

Image description

IMG14.JPG

930.81 kB

Image description

IMG15.JPG

1.13 MB

Image description

IMG16.JPG

1.05 MB

Image description

IMG17.JPG

1.13 MB

Image description

IMG18.JPG

1.06 MB

Image description

IMG19.JPG

0.99 MB

Image description

IMG20.JPG

0.97 MB

Image description

IMG21.JPG

948.98 kB

Image description

IMG22.JPG

1.15 MB