+66 0539 42960
+66 0539 42988

ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Rosa-Luxemburg-Stiftung

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565

Image Description

By Administrator

2022-05-09 16:29:07 | 1 month ago
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นรุตม์ เจริญศรี รองคณบดีฝ่ายวิจัย รักษาการแทนคณบดีคณะรัฐศาสตร์ พร้อมด้วม อาจารย์ ดร. ณัฐพล ตันตระกูลทรัพย์ ประธานกรรมการศูนย์นวัตกรรมรัฐศาสตร์ ให้การต้อนรับ Mr. Philip Degenhardt ตำแหน่ง Regional Director และ Ms. Hoang Hao Tra My ตำแหน่ง Project Manager จาก Rosa-Luxemburg-Stiftung, Southeast Asia – Hanoi Office เพื่อหารือร่วมกับเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการดำเนินความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานและ research cluster ที่คณาจารย์ของคณะรัฐศาสตร์ฯ มีความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้าน History of Political Thoughts, Regionalism and Regionalisation, China Studies ในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1 คณะรัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่Share:

Image description

IMG01.JPG

1.53 MB

Image description

IMG02.JPG

1.44 MB

Image description

IMG03.JPG

1.31 MB

Image description

IMG04.JPG

1.50 MB

Image description

IMG05.JPG

1.39 MB

Image description

IMG06.JPG

1.41 MB

Image description

IMG07.JPG

1.42 MB

Image description

IMG08.JPG

1.47 MB

Image description

IMG09.JPG

1.46 MB

Image description

IMG10.JPG

1.52 MB

Image description

IMG11.JPG

1.68 MB

Image description

IMG12.JPG

1.76 MB