+66 0539 42960
+66 0539 42988

การประชุมวิชาการนานาชาติในหัวข้อ International Security and the Environment

วันที 20-21 เมษายน 2565

Image Description

By Administrator

2022-05-12 10:09:35 | 1 month ago
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสถาบันศึกษาการพัฒนาประชาธิไตย (iDS) มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประเทศไทย และสำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกันจัดการประชุมวิชาการนานาชาติในหัวข้อ International Security and the Environment เมื่อวันที 20-21 เมษายน 2565 ผ่านระบบ Zoom
 
ในงานประกอบไปด้วยการกล่าวปาฐกถานำโดย Dr.Peter Hefele (Policy Director, Wilfried Martens Centre for European Studies, Brussels) ในหัวข้อ The European Union and Its Climate Change Policy in 2022 และงาน Roundtable Discussion ที่มีผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ The Global Governance of Climate Change: Interactions between Multifaceted Stakeholders โดยได้รับเกียรติจาก Mr.Saroj Srisai (Program Officer of the Cooperation Section, Delegation of the European Union to Thailand), Dr.Sawang Meesang (School of Social Innovation, Mae Fah Luang University), Mr. Chaturon Chaisang (Chairman of the Institute of Democratization Studies, and former Deputy Prime Minister), Dr.Matthew Robson และ Assistant Professor Dr.Kian Cheng Lee จากสำนักวิชาการระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมวงสนทาน
 
งานวันที่ 2 
ประกอบไปด้วยการนำเสนอผลงานทางวิชาการจากนักวิชาการจากหลากหลายประเทศ เช่น สหรัฐฯ บราซิล ฟิลิปปินส์ อินเดีย สเปน รวมบทความในงานทั้งสิ้น 15 บทความ
ภายในงานมีผู้เข้าร่วมฟังการนำเสนอบทความทั้งในระบบ Zoom และรับชมผ่านการถ่ายทอดออนไลน์ผ่าน Facebook Fanpage ของศูนย์นวัตกรรมรัฐศาสตร์Share:

Image description

IMG01.jpg

202.60 kB

Image description

IMG02.jpg

234.65 kB

Image description

IMG03.jpg

282.56 kB

Image description

IMG04.jpg

136.62 kB

Image description

IMG05.jpg

109.78 kB

Image description

IMG06.jpg

152.38 kB

Image description

IMG07.jpg

213.41 kB

Image description

IMG08.jpg

212.26 kB

Image description

IMG09.jpg

335.17 kB

Image description

IMG10.jpg

211.60 kB

Image description

IMG11.jpg

317.03 kB

Image description

IMG12.jpg

238.47 kB

Image description

IMG13.jpg

185.25 kB

Image description

IMG14.jpg

226.80 kB

Image description

IMG15.jpg

259.75 kB