+66 0539 42960
+66 0539 42988

การบรรยายและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ระบบบริหารจัดการงานวิจัยอัจฉริยะครบวงจร"

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565

Image Description

By Administrator

2022-05-26 17:00:29 | 4 weeks ago
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก นายกุลางกูร พัฒนเมธาดา นักจัดการงานทั่วไป หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการบรรยายและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ระบบบริหารจัดการงานวิจัยอัจฉริยะครบวงจร" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 – 11.30 น. ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ อาคาร 50 ปี คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์Share:

Image description

IMG01.JPG

1.45 MB

Image description

IMG02.JPG

1.54 MB

Image description

IMG03.JPG

1.51 MB

Image description

IMG04.JPG

1.62 MB

Image description

IMG05.JPG

1.60 MB

Image description

IMG06.JPG

1.49 MB

Image description

IMG07.JPG

1.62 MB

Image description

IMG08.JPG

1.48 MB

Image description

IMG09.JPG

1.57 MB

Image description

IMG10.JPG

1.65 MB

Image description

IMG11.JPG

1.55 MB

Image description

IMG12.JPG

1.56 MB

Image description

IMG13.JPG

1.76 MB

Image description

IMG14.JPG

1.57 MB