งานบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ

Research Department

งานบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ

Image description

รภัทรา หิรัญรังสิต

นักจัดการงานทั่วไป

หัวหน้างานบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ


  • -
  • +66 5394 2985
Image description

กชกานต์ ทองรัตน์

นักจัดการงานทั่วไป

หน่วยบริการวิชาการ


  • kotchakarn.th@cmu.ac.th
  • +66 5394 2985
Image description

สิริมา ชินสมุทร

นักจัดการงานทั่วไป

หน่วยวิจัย


  • sirima.ch@cmu.ac.th
  • +66 5394 2995