การรับสมัครงาน

ค้นหาเนื้อหาเว็บไซต์

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง

7 ธ.ค.

2566
7 ธันวาคม 2566

ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ EP330009

ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคั...

By Administrator Viewed: 252

7 ธ.ค.

2566
7 ธันวาคม 2566

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ EP330009

ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการสอบคัดเ...

By Administrator Viewed: 168

7 ธ.ค.

2566
7 ธันวาคม 2566

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ EP330003

ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุ...

By Administrator Viewed: 167

7 มิ.ย.

2566
7 มิถุนายน 2566

ผลการคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหั...

By Administrator Viewed: 150

29 พ.ค.

2566
29 พฤษภาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกหัวหน้างาน (บริการการศึกษา)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึก...

By Administrator Viewed: 137