เอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

OUR FACULTY PAYMENT REPORTS

เอกสารงบประมาณรายจ่าย

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

PAYMENT REPORTS 2022
เอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่