ศิษย์เก่า 1 มีนาคม 2566

การส่งมอบพระพุทธรูปและวัตถุมงคลให้กับสมาคมรัฐศาสตร์ฯ

การส่งมอบพระพุทธรูปและวัตถุมงคลให้กับสมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำไปดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการจัดสร้างพระพุทธรูปและวัตถุมงคลดังกล่าวต่อไป

เมื่อวันพุธที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวีวรรณ แพทย์สมาน กรรมการมูลนิธิรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (แทน นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย ประธานกรรมการมูลนิธิรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ได้ส่งมอบพระพุทธรูปและวัตถุมงคล ที่จัดสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี รัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์ คูตระกูล กรรมการและเลขานุการสมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (แทน นายพละวัต ตันศิริ นายกสมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ดังมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  1. 1. พระพุทธเศวตสิงหภิบาล ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว รมควัน/มันปู
  2. 2. พระพุทธเศวตสิงหภิบาล ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว รมควัน/มันปู
  3. 3. เหรียญครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย เนื้อเงิน   
  4. 4. เหรียญครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย เนื้อนวโลหะ  
  5. 5. เหรียญครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย เนื้อทองฝาบาตร
  6. 6. ล็อกเก็ตสิงห์ เนื้อเงิน
  7. 7. ล็อกเก็ตสิงห์ เพิ่มสร้อยและกล่องทั้งนี้ เพื่อนำไปดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการจัดสร้างพระพุทธรูปและวัตถุมงคลดังกล่าวต่อไป