ประกาศรายชื่อผู้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจำหน่ายอาหารฮาลาล

ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อจัดจำหน่ายอาหารฮาลาล

ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อจัดจำหน่ายอาหารฮาลาล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์-ฮาลาล.pdf