รับสมัครและคัดเลือกผู้เช่าสถานที่ เพื่อจัดจำหน่ายอาหารฮาลาล

ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกผู้เช่าสถานที่ เพื่อจัดจำหน่ายอาหารฮาลาล

จัดหาร้านอาหารฮาลาล.pdf