ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษา DUO-Sweden ประจำปี 2023 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 1 คู่ ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาประเทศไทยและประเทศสวีเดน ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือ 4 เดือน ผู้สนใจสามารถตรวจสอบคุณสมบัติ ดาวโหลดเอกสารและสมัครได้ที่ https://cmu.to/oi521 

ปิดรับสมัคร 22 พฤษภาคม 2566 (ตามเวลาประเทศสวีเดน)