สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ ประจำประเทศไทยขอเชิญชวนผู้สนใจ สมัครทุนการศึกษารัฐบาลสหราชอาณาจักร (Chevening Scholarship 2023/2024) เพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร โดยทุนจะครอบคลุมค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงรายเดือน และค่าใช้จ่ายแรกเข้า ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเอกสารด้านล่าง และสมัครด้วยตนเองได้โดยตรงภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565