• ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา ณ Kyushu University ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก กำหนดเปิดเทอมเดือนตุลาคมและเมษายน และสมารถสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ นักศึกษาที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในไฟล์ด้านล่าง และสมัครได้โดยตรง ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565