ประชาสัมพันธ์ โครงการแลกเปลี่ยน ณ Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน 2566 นักศึกษาที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามไฟล์ด้านล่าง และส่งเอกสารการสมัครที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์ภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565