ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Kansai University Fall 2023 Kansai University ประเทศญี่ปุ่น ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ตามไฟล์แนบด้านล่าง และส่งเอกสารการสมัครที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์ฯ ภายในวันที่ 27 เมษายน 2566