ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Sophia University Spring 2023 นักศึกษาที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารด้านล่าง ส่งเอกสารการสมัครได้ที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์ฯ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (Application Form)