ขอเชิญนักศึกษาระดับป.ตรีและป.โท ที่สนใจ ส่งใบสมัครเข้าร่วมในโครงการแลกเปลี่ยน ณ University of Toyama ประเทศญี่ปุ่น ประจำภาคการศึกษา Fall Semester 2023  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด และดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ตามไฟล์ด้านล่าง ส่งเอกสารการสมัครได้ที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์ฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่  16 กุมภาพันธ์ 2566