ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา University of Tsukuba Fall 2023 ณ University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ตามไฟล์แนบด้านล่าง และส่งเอกสารการสมัครที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์ฯ ภายในวันที่ 24 เมษายน 2566