โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Meiji University

ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Meiji SPSE ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน 2566 ณ Meiji University ประเทศญี่ปุ่น

ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Meiji SPSE ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน 2566 ณ Meiji University ประเทศญี่ปุ่น นักศึกษาที่สนใจสามารถด๔รายละเอียเพิ่มเติมได้ตามเอกสารด้านล่าง หมดเขต 15 กันยายน 2565