ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ  Tokyo University of Foreign Studies ประเทศญี่ปุ่น

ประจำภาคการศึกษา Spring Semester 2023 ระหว่างเดือนเมษายน - กรกฎาคม 2566

นักศึกษาที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและส่งเอกสารการสมัครได้ที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565