ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา  RISE International Program ประจำปี 2566 ณ University of the Ryukyus ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน 2566  นักศึกษาที่สนใจสามารถดูรายละเอียเพิ่มเติมได้ตามเอกสารด้านล่าง หมดเขตส่งเอกสารการสมัครที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์ฯ วันที่ 12 ตุลาคม 2565