ขอเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Kansai University Spring 2023 โดยนักศึกษาที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์ด้านล่าง และส่งเอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์ฯ ภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2565 (ก่อน 12.00 น.)

ดาวน์โหลดไฟล์ประกอบ