รับสมัครนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น Chung-Ang University International Winter Program 2023 ที่กำหนดจัดระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อเรียนภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีผ่านกิจกรรม ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัคร แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วยตนเอง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในไฟล์ด้านล่าง ผู้สนใจสามารถสมัครและส่งเอกสารการสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 28 พฤศจิกายน 2565 ณ หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์ฯ