กองวิเทศสัมพันธ์ ได้รับการประสานงานจาก Meiji University ประเทศญี่ปุ่น เพื่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Meiji SPSE Summer Program 2024 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 13 กรกฎาคม 2567 สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์ฯ โดยมีค่าธรรมเนียมการสมัคร 120,000 – 160,000 เยน ผู้สนใจกรุณาส่งเอกสารการสมัครภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 รายละเอียดดังนี้
1. Application Form
2. Letter of Commitment
3. Official Transcript
4. Copy of English Proficiency Score
5. Letter of Recommendation

นักศึกษาที่สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลพร้อมใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ตามไฟล์ด้านล่างและส่งเอกสารการสมัครได้ที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์ฯ ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567