ขยายระยะเวลาการรับสมัครผู้เช่าสถานที่เพื่อประกอบกิจการร้านถ่ายเอกสาร

ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครผู้เช่าสถานที่เพื่อประกอบกิจการร้านถ่ายเอกสาร

ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครผู้เช่าสถานที่เพื่อประกอบกิจการร้านถ่ายเอกสาร

ประกาศขยายเวลารับสมัครร้านถ่ายเอกสาร.pdf