ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ  Chongbuk National University สาธารณรัฐเกาหลี

ประจำภาคการศึกษา Spring Semester 2023 ระหว่างเดือนมีนาคม - มิถุนายน 2566

นักศึกษาที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและส่งเอกสารการสมัครได้ที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2565


ดาวนโหลดเอกสารประกอบ

  1. 1.Applicant Agreement
  2. 2.Application Form for Exchange Student Program
  3. 3.Confirmation Letter for Tuition fee Payment
  4. 4.Personal Medical Assessment
  5. 5.Study Plan in CBNU
  6. 6.List of Intended Course