ความร่วมมือทางวิชาการ

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

OUR PARTNERS

ความร่วมมือทางวิชาการ

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

JAPAN
Meiji University

Faculty of Political Science and Economics, Meiji University

KOREA
Yonsei University

Department of Public Administration, Yonsei University Graduate School, Yonsei University

USA
St. Cloud State University

St. Cloud State University

USA
USAC

University Studies Abroad Consortium (USAC)

USA
American Corner

American Corner, The Embassy of the United States of America in Thailand

HONG KONG
The Education University of Hong Kong

The Education University of Hong Kong

SINGAPORE
Lee Kuan Yew School

Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore

INDONESIA
Soetomo

Faculty of Communications Science, Dr. Soetomo University