ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

13 ธ.ค.

2565
13 ธันวาคม 2565

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องซักล้างเป็นห้องเก็บเอกสาร

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องซักล้างเป็นห้องเก็บเอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็...

By Administrator Viewed: 86

3 พ.ย.

2565
3 พฤศจิกายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้รับการคัดเลือกเพื่อประกอบกิจการร้านถ่ายเอกสาร

ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกผู้เช่าสถานที่...

By Administrator Viewed: 144

3 พ.ย.

2565
3 พฤศจิกายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจำหน่ายอาหารฮาลาล

ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือ...

By Administrator Viewed: 145

19 ต.ค.

2565
19 ตุลาคม 2565

ขยายระยะเวลาการรับสมัครผู้เช่าสถานที่เพื่อประกอบกิจการร้านถ่ายเอกสาร

ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครผู้เช่าสถาน...

By Administrator Viewed: 152

19 ต.ค.

2565
19 ตุลาคม 2565

ขยายระยะเวลารับสมัครและคัดเลือกผู้เช่าสถานที่ เพื่อจัดจำหน่ายอาหารฮาลาล

ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครและคัดเลือก...

By Administrator Viewed: 117

6 ต.ค.

2565
6 ตุลาคม 2565

รับสมัครและคัดเลือกผู้เช่าสถานที่ เพื่อจัดจำหน่ายอาหารฮาลาล

ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกผู้เช่าสถานที่ เพื่อจัดจำหน่ายอาหารฮ...

By Administrator Viewed: 136

6 ต.ค.

2565
6 ตุลาคม 2565

รับสมัครผู้เช่าสถานที่เพื่อผู้ประกอบกิจการร้านถ่ายเอกสาร

ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครผู้เช่าสถานที่เพื่อผู้ประกอบกิจการร้านถ่ายเอ...

By Administrator Viewed: 203

27 ก.ย.

2565
27 กันยายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By Administrator Viewed: 74

21 ก.ย.

2565
21 กันยายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดและดูแลภูมิทัศน์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดและดูแลภูมิทัศน์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร...

By Administrator Viewed: 83

7 ก.ย.

2565
7 กันยายน 2565

ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดและดูแลภูมิทัศน์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรับประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดและดู...

By Administrator Viewed: 99